Officiële Open Monumentendag website over Gemeente Hoeksche Waard

Dorpskerk Numansdorp

Dorpskerk Numansdorp

Als kerkgebouw gesticht in 1647 in de in 1642 bedijkte Numanspolder omdat de oudste kerk van de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen in 1566 gesticht te Claeswael te klein werd en de afstand werd te groot, daar in 1602 de polder Nieuw-Cromstrijen en in 1625 de polder...
Museum Hoeksche Waard

Museum Hoeksche Waard

Museum Hoeksche Waard in Heinenoord is op beide Open Monumentendagen geopend: zaterdag 10 september van 10.00 tot 17.00 uur en zondag 11 september van 13.00 tot 17.00 uur. Zowel ’t Hof van Assendelft als de herenboerderij Oost-Leeuwenstein zijn beide dagen gratis te...
Mariënhof Westmaas

Mariënhof Westmaas

Middeleeuws jachthuis anno 1595 en originele overmase dwarsdeeltype landbouwschuur anno 1735. Deze boerderij is bijzonder en uniek, een zeldzaam overblijfsel van de boerderijen in de vlakke polders van de Hoeksche Waard. Daarnaast fungeert de schuur in de...
Fort Buitensluis

Fort Buitensluis

Fort Buitensluis is een uniek monumentaal object aan het Hollandsch Diep in Numansdorp. Het is onderdeel van de stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak. Tot voor kort was Fort Buitensluis niet meer dan een goed bewaard geheim. Gelukkig is dat aan het...
Molencomplex Goidschalxoort

Molencomplex Goidschalxoort

De geschiedenis van de molen van Goidschalxoord begint al voor 1718. In de molen zijn namelijk onderdelen verwerkt van zijn voorganger: een wipmolen, die echter op een andere plaats gestaan heeft aan de noordzijde van de dijk. De molen werd vanaf 1818 decennia lang...
De Oostmolen

De Oostmolen

De polder Moerkerken werd oorspronkelijk bemalen door twee wipwatermolens: de Oostmolen en de Westmolen. De oude Westmolen werd in 1740 vervangen door een ‘moderne’ achtkante grondzeiler met een respectabele vlucht (wieklengte) van 29 meter. Hij bleef in bedrijf tot...