Officiële Open Monumentendag website over Gemeente Hoeksche Waard

Dorpskerk Numansdorp

Als kerkgebouw gesticht in 1647 in de in 1642 bedijkte Numanspolder omdat de oudste kerk van de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen in 1566 gesticht te Claeswael te klein werd en de afstand werd te groot, daar in 1602 de polder Nieuw-Cromstrijen en in 1625 de polder Groot-Cromstrijen werden bedijkt.Het nieuwe dorp van Cromstrijen na 1642 gesticht ontving de naam Buitensluis. Het was nl. de derde sluis binnen deze gronden: de Oudesluis, de Middelsluis en nu de Buitensluis.

De eerste steen van de nieuwe kerk werd op 26 maert 1647 gelegd door Geerit Gijsberts Schilperoort, Willem Cornelisz Boender en Pieter Jansz Goutswaert, zijnde de zoontjes van de eerste drie kerkmeesters van de nieuw te bouwen kerk. De eerste steen verdween voor 2 mei 1781 toen de huidige kerktoren werd gebouwd i.p.v. de bouwvallige toren uit 1647/1648 die in 1780 zo bouwvallig was dat hij met een storm in had kunnen storten. Met deze torenbouw werd de kerk enigszins vergroot. Aan de zuidoostzijde van de buitenkant van de kerk is te zien waar de zandstenen lijst boven de ramen en het verdere muurwerk loopt.

Wanneer wij de kerk betreden, gaan wij onder het orgel door de kerk binnen. Het front van het orgel dateert uit 1705 en is afkomstig uit de Waalse Kerk van Rotterdam en is in 1865 naar Numansdorp overgebracht. Het originele binnenwerk van het orgel is vervangen in de loop der jaren.

De middelste kaarsenkroon is uit de jaren rond 1700, de vier andere zijn eind 18e eeuw in de kerk gekomen. In de kerk van 1647 was ruimte voor 115 graven. In de kerk onder de houten vloer bevinden zich nog 21 grafzerken, de meeste dateren uit de 17e eeuw. De oudste is uit 1654 en de nieuwste grafzerk met opschrift uit 1749. De preekstoel dateert van voor 1670.

Op de bol van de preekstoel onderaan bevinden zich vier familiewapens van twee echtparen. Een echtpaar is waarschijnlijk het echtpaar Hoogwerf-Visser. Het doophek is uit de kerk verwijderd en dateert volgens het jaartal in de nog aanwezige doopboog uit 1661.

De gebrandschilderde ramen aan weerszijde van de preekstoel dateren uit 1948. De ronde banken in de kerk dateren uit de jaren rond 1780. Hierin namen plaats de gecommitteerden van de ambachtsheeren van Cromstrijen en schout en schepenen van Numansdorp.

Als bijzonderheid is te vermelden dat de statenbijbel uit 1702 dateert en dat in de laatste wereldoorlog een poging is gedaan door de Bijbel te schieten.

De collectezakken aan lange stokken waarmee gecollecteerd werd zijn gelukkig bewaard gebleven.

Het doopbekken dateert uit de negentiende eeuw en is geschonken ter gedachtenis van J.E. Fouache, die hier predikant is geweest van 1790 tot 1806, voor de Hervormde gemeente van J.C. te Numansdorp.

Adresgegevens:

Torenstraat 18
https://www.hervormdnumansdorp.nl/geschiedenis

Openingstijden & bezoekers informatie.

Geopend op zaterdag 10 september: Ja
Geopend op zondag 11 september: Nee
Zaterdag 10 september: 10 - 16 uur
Toegankelijk met rolstoel: Ja
welke activiteiten zijn er: Bezichtiging van het gebouw en allerlei historische voorwerpen. Aan de hand van een speciaal voor de Open Monumentendag gemaakte quiz kan men zich verdiepen in de rijke historie van het kerkgebouw.

gegevens over het monument

Wat is het voor een monument: Kerk
Monument status: Rijksmonument
Bouwperiode: 1647
Oorspronkelijke functie: Kerk
Huidige functie: Kerk