Officiële Open Monumentendag website over Gemeente Hoeksche Waard

Korenmolen Windlust Westmaas

Sinds mensenheugenis stond op de baard van de korenmolen Windlust in Westmaas het jaartal 1864. De ingebeitelde tekst boven de toegangsdeur aan de noordzijde van de molen geeft echter het jaar 1853 aan als het bouwjaar. Tijdens de restauratie in 2008/2009 is er onderzoek gedaan naar het werkelijke jaar van de stichting van de molen. De uitkomst van dat onderzoek gaf onomstotelijk aan dat 1853 het bouwjaar is. Om die reden is in 2009 het jaartal 1853 op de baard van de molen aangebracht. Omdat daar anderhalve eeuw het jaartal 1864 stond, is het begrijpelijk dat daarover nogal wat vragen werden gesteld. Hieronder volgt in het kort hoe dat kon gebeuren.

De molen werd, zoals de gevelsteen boven de toegangsdeur aangeeft, gebouwd in 1853. De eerste molenaar was Pieter de Koning. Hij verkocht in 1855 de molen aan Willem Cornelis Heijkoop, een broodbakker, afkomstig uit Meteren in Gelderland. Hij trouwde in 1857 met Dirkje van der Jagt. Het leven van Dirkje was een aaneenschakeling van menselijke ellende. Toen zij op 41-jarige leeftijd met Heykoop trouwde was zij uit eerdere huwelijken al twee keer weduwe. Na haar huwelijk met Heijkoop hield de ellende niet op. Een van de twee dochters geboren uit haar huwelijk met Willem Cornelis Heijkoop overleed en tot overmaat van ramp overleed in de herfst van 1863 ook haar man. Dirkje was toen voor de 3e keer weduwe. Begin 1864 besloot zij zelf het molenaarsbedrijf voort te zetten. Vermoedelijk was zij een van de eerste vrouwelijke molenaars in de Hoeksche Waard en ver daarbuiten. Zij liet wat noodzakelijk onderhoudswerk aan de molen verrichten waaronder het schilderwerk. Haar besluit om als zelfstandig molenaarster het bedrijf voort te zetten wilde zij aan iedereen laten weten en ze deed dat door op de baard van de molen het daar vermelde jaar 1853 te laten overschilderen in 1864; het jaar van een voor haar nieuw begin.

In 1868 verkocht zij de molen aan de in de Hoeksche Waard bekende molenaarsfamilie Van der Sluis en vertrok naar Brielle. De familie Van der Sluis leverde tot 1939 de molenaars die de korenmolen Windlust draaiende hielden. In 1939 werd de molen verkocht aan de familie Leeuwenburgh, een geslacht van landbouwers en graanhandelaren. Onderin de molen staat als herinnering aan vervlogen tijden een maalkoppel dat wordt aangedreven door een elektromotor. In 1961 verkocht de eigenaar, de heer C. Leeuwenburgh, de molen aan de gemeente Westmaas, die de molen in de jaren 1962/1963 liet restaureren. Na de gemeentelijke herindeling in 1984 kwam de nieuwe gemeente Binnenmaas in het bezit van de molen en in 1992 werd deze in eigendom en beheer overgedragen aan de toenmalige Stichting Molens Binnenmaas, die op 6 november 2018 werd opgevolgd door de Stichting Molens Hoeksche Waard. De molen is in 2008/2009 volledig gerestaureerd en is draai- en maalvaardig. Er wordt weer regelmatig tarwe gemalen en er worden hier meelproducten verkocht.

Adresgegevens:

Van Koetsveldlaan 2d
https://www.molenshoekschewaard.nl/molens/korenmolen-windlust/

Openingstijden & bezoekers informatie.

Geopend op zaterdag 10 september: Ja
Geopend op zondag 11 september: Nee
10:00 - 17:00
Toegankelijk met rolstoel: 0
welke activiteiten zijn er:

gegevens over het monument

Wat is het voor een monument: Molen
Monument status: Rijksmonument
Bouwperiode: 1853
Oorspronkelijke functie: Korenmolen
Huidige functie: